office交流網--QQ交流群號

Access培訓群:792054000         Excel免費交流群群:686050929          Outlook交流群:221378704    

Word交流群:218156588             PPT交流群:324131555

恢複未保存的工作簿

2020-06-05 08:00:00
zstmtony
原創
965

如果Excel突然非法關閉,沒有保存,可嚐試在文件--打開,右邊,選擇 “恢複未保存的工作簿”   嚐試看看

卽便你未主動設置自動保存也可能可以找到你的文件。


    分享